تحلیل روند شش ماهه صادرات محصولات لبنی

عنوان 20- صنایع لبنی همواره یکی از شاخه های اصلی صنایع غذایی این کشور و پیشرو در بخش صادرات بوده است که نقش مهمی در صادرات محصولات و برندهای غذایی ایرانی دارد. بررسی روند شش ماهه صادرات فرآورده های لبنی تهیه شده توسط معاونت پژوهشی انجمن صنایع لبنی ایران نشان می دهد که در این مدت تولیدکنندگان صنایع لبنی در مجموع 281 هزار و 450 تن محصول صادر کرده اند. 17.3 تن درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2001 رشد نشان می دهد.

بررسی زیرمجموعه های این صنعت نشان می دهد که در این مدت تولید لبنیات و خامه با 17.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 62.6 هزار تن رسیده است. که 22.27 درصد از حجم کل صادرات را تشکیل می دهد و پس از آن روغن و کفیر با 56.1 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 59.3 هزار تن رسید که 21.1 درصد از کل حجم صادرات را شامل می شود و در نهایت شیر ​​خشک صنعتی به 56.8 هزار تن با 21.6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در جایگاه سوم قرار دارد و 20.19 درصد از حجم کل صادرات را شامل می شود.

در میان لبنیات، بیشترین افزایش حجم صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مربوط به کره و کفیر با 56.1 درصد، شیرخشک نوزاد با 43.1 درصد و شیر خشک صنعتی با 21.6 درصد بوده است. . همچنین بیشترین کاهش حجم صادرات شیر ​​و فرآورده های خامه تغلیظ شده با 36.2 درصد، پودر آب پنیر با 9.8 درصد و صادرات لبنیات به دلار با 16.4 درصد افزایش نسبت به دلار به ثبت رسیده است. به مدت مشابه سال 2011.

این گزارش می افزاید: فرآورده های شیر خشک صنعتی در 6 ماهه اول سال 1402 با 24.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 148.6 میلیون دلار رسید و اولین محصول شیر صادراتی از نظر ارزشی است که 38.98 درصد پس از آن می باشد. شیر و خامه با 23.1 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 65.7 میلیون دلار رسید که 17.24 درصد از ارزش کل صادرات را شامل می شود و در نهایت پنیر با سال گذشته با 8.2 درصد افزایش به 63.54 میلیون دلار رسیده است. در رتبه سوم قرار دارد و 16.67 درصد از ارزش کل صادرات را شامل می شود.

مقایسه صادرات ماهیانه شیر از نظر حجم و ارزش در 6 ماهه اول دو سال اخیر نشان می دهد که از نظر حجمی در 6 ماهه سال 1402، حجم کل صادرات لبنیات نسبت به مدت مشابه 17.3 درصد افزایش داشته است. . سال گذشته همچنین در خرداد 1402 با 35.1 درصد بیشترین حجم صادرات ماهانه را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتیم. این در حالی است که بر اساس ارزش نیمه اول سال جاری، حجم کل صادرات لبنیات نسبت به مدت مشابه سال 1393 16.4 درصد افزایش داشته است و مجدداً در خرداد ماه 1393 شاهد افزایش ارزش ماهانه بودیم. صادرات. نسبت به ماه مشابه سال قبل 36 درصد بوده است.

عمده حقوق گمرکی کشور با توجه به حجم و ارزش صادرات

بر اساس این گزارش، در 6 ماهه سال 1402 از 61 گمرک کشور لبنیات صادر کرده ایم که نسبت به 6 ماهه سال 1401، 5 عدد افزایش داشته است. بر اساس حجم صادرات گمرک، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر در رتبه نخست قرار دارد و 17.7 درصد از حجم صادرات کشور توسط این گمرک انجام می‌شود، گمرک غرب تهران با 42 درصد افزایش حجم صادرات در کشور. 6 ماهه اول امسال سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 در رتبه سوم قرار گرفت و به رتبه دوم رسید و 13.3 درصد از صادرات شیر ​​کشور از طریق این گمرک صادر می شود.

گمرک اصفهان با کاهش 17 درصدی حجم صادرات در 6 ماهه سال 1402 نسبت به 6 ماهه سال 1401، از رتبه دوم در 6 ماهه اول سال 1401 به رتبه چهارم در 6 ماهه اول سال 1402 سقوط کرد. 7/8 درصد از حجم صادرات شیر ​​کشور از طریق این گمرک انجام می شود که در 6 ماهه سال 1401 سهم این گمرک از صادرات شیر ​​از نظر حجمی 3/12 درصد بوده است و در نهایت گمرک مشهد به رتبه سوم رسید. رتبه چهارم تا سوم با 13 درصد افزایش حجم صادرات در 6 ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 و در 6 ماهه سال 1402 9.7 درصد از حجم صادرات شیر ​​متعلق به این گمرک است.

بر اساس ارزش صادرات، گمرک منطقه ویژه اقتصادی نوشهر در رتبه نخست قرار دارد و 18.3 درصد از ارزش صادرات کشور متعلق به این گمرک است، گمرک غرب تهران با 40.5 درصد افزایش ارزش صادرات در 6 ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401. ثالثاً با رسیدن به سطح دوم، 16.1 درصد صادرات شیر ​​کشور از نظر ارزشی از این گمرک حاصل می شود. گمرک اصفهان در 6 ماهه سال 1402 با 24.3 درصد کاهش صادرات شیر ​​نسبت به 6 ماهه سال 1401 از رتبه دوم به رتبه سوم یعنی 11.4 درصد صادرات شیر ​​کشور از نظر ارزش تنزل پیدا کرد. این گمرک از نظر ارزشی 17.5 درصد صادرات شیر ​​را به خود اختصاص داده است و در نهایت گمرک مشهد با 10.1 درصد افزایش صادرات از نظر ارزشی در 6 ماهه اول سال 1402 در رتبه چهارم قرار دارد. دوره 1401.

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
handcarpetirاستهلول، جواد نکونامدانشگاه، دانشگاه بوعلی سینو، رئیس دانشگاه بوعلی سینو، تجلیل از دانشجویان جدیدالوروددانشگاه، دانشگاه بوعلی سینو، مشاور رئیس دانشگاه در کار با زنان و خانواده، انتصاب، محدث بایوتدانشگاه، دانشگاه بوعلی سینو، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک حساب کاربری ایجاد کنیدسرمایه خارجی، صنایع نیمه هادی، پژوهشکده استراتژیکبازنشستگانبیکاری، اشتغال، مجلستولید، پرسپولیساستهلال، محمد حسین مرادمند