ماجرای جدایی یورگن لوکادیا ستاره فراری پرسپولیس از روز جدید عصبانی شد

یورگن لوکادیا پس از درخشش در پرسپولیس ناگهان از این تیم جدا شد و ایران را ترک کرد. اخراج غیرقانونی و غیرموجه این بازیکن باعث شد باشگاه «پرسپولیس» از این بازیکن شکایت کند و در نهایت با تلاش باشگاه «پرسپولیس» این بازیکن به پرداخت جریمه نقدی به باشگاه «پرسپولیس» محکوم شد. در صورت عدم پرداخت جریمه لوکادیا به باشگاه پرسپولیس، این بازیکن محروم می شود و هیچ تیمی قادر به جذب وی نخواهد بود.

در مجموع ماجرای جدایی لوکادیا از پرسپولیس بسیار عجیب بود و هنوز سوالات بی پاسخ زیادی درباره آن وجود دارد. هواداران «پرسپولیس» هنوز دلیل اصلی جدایی ستاره تیمشان را نمی دانند و مدام در این باره از لوکادیا می پرسند. مهاجم هلندی در این مدت از پیام های هواداران «پرسپولیس» در امان نماند و این ماجرا همچنان ادامه دارد. لوکادیا که به شدت از حکم صادر شده علیه خود درخواست تجدید نظر دارد و واکنش شدیدی نیز به این موضوع داشته است، در ایکس (توئیتر سابق) با یکی از هواداران پرسپولیس درگیر شد.

این هوادار «پرسپولیس» که همچنان از خروج لوکادیا از ایران ناراحت بود، در این باره صحبت کرد و از لوکادیا خواست دلیل خروج از ایران را توضیح دهد. واکنش ستاره هلندی دقیقا جالب نبود و او پاسخ شدیدی به این هوادار پرسپولیس داد. پاسخ توهین آمیز بود و رفتار یک بازیکن حرفه ای نبود. لوکادیا در پاسخ به هوادار پرسپولیس مدعی شد که دولت هلند به او گفته که سایر شهروندان این کشور باید ایران را ترک کنند. لوکادیا مدعی شد که در ایران احساس امنیت نمی کند، بنابراین قراردادش را فسخ کرد و برای همیشه ایران را ترک کرد.

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما