رئیس انجمن بازی ها و ورزش کودکان

سرکار خانم دکتر پریسا پهلوان

 

 

دکتری مدیربت خدمات بهداشتی و درمانی 

موسس ومدیر مسئول مهد وپیش دبستانی ویستا 

نایب رئیس انجمن بازی و ورزش کودکان از سال 1387

رئیس انجمن بازی و ورزش کودکان از سال 1394 تا کنون 

حامی بسیاری از جشنواره های ورزشی کودکان در استان تهران

پیش کسوت در ووشو بانوان رشته تاب چی چوان 

 دارنده دان 1 بین المللی از کشور چین 1395

کسب مدال در رده سنی 40 تا 59 سال تای چی چوان بانوان در چین 1395

 

 

 

 

 نایب رئیس انجمن بازی و ورزش کودکان

سرکار خانم آزیتا بنی اردلانی

 

 

کارشناس و مشاور  تبلیغات تجاری 

مشاور بازاریابی و فروش تجارت الکترونیک 

مدیر شبکه ارتباط کارآفرینی 

کارمند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 12 سال از سال ۶۸ الی ۸۰

بازرس سازمان فنی و حرفه ای به مدت یک سال 

28 سال سابقه اجرایی در مراکز دولتی و خصوصی دانشگاه علوم پزشکی و ... در زمینه های فرهنگی، اموزشی، ورزشی، هنری بزرگسالان و کودکان

مشاور، طراح و برگزار کننده جشنواره ها و همایش  اموزشی و ورزشی و۰۰۰۰

 

رئیس هیات همگانی استان تهران به مدت یکسال سال ۸۶

رئیس کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان تهران به مدت چهار سال ۸۶ تا حدود ۹۰

نایب رئیس  انجمن بازی ها و ورزش کودکان از سال ۹۴ تا کنون 

نایب رئیس انجمن دارت سال ۸۸ الی ۸۹  و مشاور کنونی انجمن دارت

رئیس کمیته دارت کودکان انجمن دارت 

مشاور و رئیس کمیته شنای کودکان هیات شنای کودک

مدرس کامپیوتر، بازاریابی ، تبلیغات ، فروش 

مشاور تبلیغات  انجمن های خیریه

مشاور و نماینده شرکت نت برگ 

مشاور و مدرس کار آفرینی و مشاغل شغلی باشگاه های ورزشی . مهدهای

 کودک

مربی تنیس روی میز، داور شنا و تنیس روی میز

مشاور تبلیغات و فروش باشگاه سوارکاری الغدیر