حضور کمیته بازی ها و ورزش کودکان هییت همگانی استان...

اطلاعات بیشتر
‍ برگزرای دوره آشنایی با انواع بازی های مهارتی ویژه...

اطلاعات بیشتر
دیدار رئیس کمیته بازی و ورزش کودکان استان گلستان با...

اطلاعات بیشتر
نشست مشترک رئیس کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان...

اطلاعات بیشتر