در گذشت پدر بزرگ بازیها و ورزش کودکان ایران جناب آقای آذربرزین را به جامعه ورزشی خصوصا کودکان و خانواده های آنان تسلیت عرض می نمایم.

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت پدر بزرگ بازیها و ورزش کودکان ایران که شبانه روزی برای این انجمن زحمت کشیدند تا تربیت مربیان و فرزندان ورزشی و سالم را به جامعه ایران تحویل بدهند را به تمامی مسئولین، ورزشکاران، مربیان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای خانواده گرامی ایشان و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند. از همدری خانم دکتر پریسا پهلوان و همچنین جناب آقای محمدیان عضو هیات رئیسه انجمن و رئیس انجمن مدیران مهدهای کودک استان تهران و اعضا محترم این انجمن و دیگر عزیزانی که پیام تسلیت فرستادند کمال تشکر را داریم. ازیتا بنی اردلانی رئیس کمیته روابط عموم انجمن بازیها و ورزش کودکان

گذاشتن نظر