مهد ویستا به مدیریت خانم دکتر پهلوان، اولین حامی رشته ورزشی راگ فوتبال است

امروزه ما از اهمیت سال های اولیه زندگی کودک در تکامل و رشد او آگاه هستیم، بدن نقطه اتصال و تماس کودک با دنیای پیرامونش است.سلامتی جسمی در روند رشد و تکامل همه جانبه لازم و ضروری است.یک بدن قوی ، منعطف و هماهنگ به کودک این اجازه را میدهد که عملکرد مناسبی ارائه دهد. مزایای این رشته ورزشی به عنوان سالم ترین ورزش خانوادگی قرن در اصول پایه در باب کودکان عبارتند از: 1-تمرکز 2-هماهنگی 3-قدرت 4-دقت 5-چابکی 6-حضور در جمع 7-توجه به محیط 8-سلامت جسمانی 9-بازی با والدین 10-.... مهد ویستا به مدیریت خانم دکتر پهلوان(رئیس انجمن بازی ورزشی کودکان)، اولین حامی رشته ورزشی راگ فوتبال است

گذاشتن نظر