استاد حیدر قاسمی نژاد پدر ورزش صبحگاهی ایران دار فانی را وداع گفت.

 استاد حیدر قاسمی نژاد پدر ورزش صبحگاهی ایران دار فانی را وداع گفت.

 
مشیت الهی  برای این  تعلق  گرفته که بهار فرحناک زندگی را  خزان  ماتم زده به انتظار بنشیند
و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش  درفراخنای بیکران  هستی و یگانه راز جاودانگی اوست 
درگذشت  بزرگ مرد  و پدر ورزش صبحگاهی    را به  کلیه  خانواده محترم مرحوم ، مسئولین، خانواده و جامعه کودک کشور تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت  برای  خانواده و همکاران و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

گذاشتن نظر