نشست مشترک رئیس کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان گلستان با معاونت اداره کل بهزستی استان با حضور مدیر مهد کودک های استان

 نشست مشترک رئیس کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان گلستان با معاونت اداره کل بهزستی استان با حضور مدیر مهد کودک های استان

 
در این نشست که به منظور معرفی اهداف و برنامه های کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان و تعامل بیشتر با مدیر مهد کودک های استان برگزار گردید
دکتر امیر دانا مسئول کمیته بازی های کودکان استان به معرفی کمیته ، اهداف و برنامه ها و فعالیت های انجام شده و نیز اهمیت بازی و ورزش در مهد کودک ها به عنوان یک فعالیت فوق برنامه و لزوم آگاهی خانواده ها با اصول صحیح و علمی ورزش و فعالیت بدنی برای کودکان اشاره نمودند و به اهمیت نقش اداره کل بهزستی در گسترش و توسعه فرهنگ بازی ورزش در جامعه با توجه به ارتباط نزدیکی که  مهد کودک ها با خانواده دارند تاکید نمودند
که با استقبال خوب مسولین  همراه بود و آمادگی خود را برای همکاری و تعامل بیشتر در اجرای برنامه های مشترک کمیته و مهد کودک های سطح استان اعلام نموند
امید است که این جلسات سبب توسعه فرهنگ بازی و ورزش در بین خانواده ها گردد و کودکان با شرکت در برنامه های متنوع کمیته بازی های استان ، اوقات شاد و مفرحی داشته باشند
 
کمیته روابط عمومی انجمن بازی ها و ورزش کودکان فدراسیون ورزش های همگانی

گذاشتن نظر