دیدار رئیس کمیته بازی و ورزش کودکان استان گلستان با شهردار گرگان

دیدار رئیس کمیته بازی و ورزش کودکان استان گلستان با شهردار گرگان 
 
روز چهارشنبه 15 شهریور ماه دکتر دانا مسئول کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان گلستان با شهردار محترم شهر گرگان جلسه ای را با محوریت همکاری و تعامل کمیته با مجموعه شهرداری و برگزاری برنامه های مشترک برگزار نمودند که شهردار گرگان از  طرح ها و برنامه های کمیته بازی و ورزش کودکان استقبال خوبی داشتند و در پایان مقرر گردید که پیشنهاد راه اندازی باشگاه بازی و ورزش کودکان شهر گرگان با همکاری شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و در آینده ای نزدیک برای تعامل هر چه بیشتر ، نشستی با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برگزار گردد
 

گذاشتن نظر