ازدید نائب رئیس انجمن از توانمندسازی مربیان مهدهای استان کرمانشاه

بازدید خانم بنی اردلان نائب رئیس انجمن از توانمندسازی مربیان مهدهای استان کرمانشاه با همکاری دکتر حسینی در تاریخ 22 شهریور 96 در سالن حجاب این استان انجام شد.

 

گذاشتن نظر