‍ برگزرای دوره آشنایی با انواع بازی های مهارتی ویژه مدیران و مربیان مهدکودک های شهر ستان کرمانشاه

 با همکاری کانون مهدکودک های استان کرمانشاه و کمیته بازی و ورزش کودکان هیئت همگانی استان کرمانشاه

 
در راستای توانمند سازی مربیان و مدیران مهد کودک های استان کرمانشاه با همکاری کمیته بازی و ورزش کودکان هیئت همگانی استان کرمانشاه و کانون مهدکودک های استان ، یک دوره آموزشی آشنایی با انواع بازی های مهارتی با حضور کلیه مربیان و مدیران مهدکودک های شهرستان کرمانشاه با مدرسی دکتر سیروان حسینی برگزار گردید
که شرکت کنندگان به طور عملی با انواع بازی های مهارتی و پرورشی ویژه کودکان زیر 7 سال آشنا شدند و در ایستکاه های مختلف انواع بازی های را انجام دادند
حضور سرکار خانم بنی اردلانی نایب رئیس انجمن بازی های فدراسیون ورزش های همگانی در محل برگزاری دوره  و بیان اهداف و برنامه های انجمن و نقش حیاتی مهدکودک ها در پیشبرد اهداف بلندمدت انجمن از دیگر برنامه های دوره بود

گذاشتن نظر