حضور کمیته بازی ها و ورزش کودکان هییت همگانی استان کرمانشاه در جشن مهربانی در مهر شهر کرمانشاه

 در راستای شناسایی و معرفی بهتر کمیته بازی ها و ورزش کودکان استان کرمانشاه و ایجاد تعامل با اداره کل بهزستی استان و مهدکودک های شهر کرمانشاه ، کمیته بازی ها و ورزش در جشن خیریه مهربانی در مهر که با هدف جمع آوری برای کودکان نیازمند در تاریخ 29 شهریور در شهر کرمانشاه برگزار گردید با دایر کردن غرفه بازی و ورزش برای کودکان حضور فعالی داشت که با استقبال کودکان و والدین و نیز قدردانی مسولین از همکاری کمیته همراه بود

 
از کلیه مربیان و خانواده های این استان و همچنین از کمیته بازیها و ورزش کودکان استان کرمانشاه و زحمتهای خانم جواهریان و آقای دکتر حسینی کمال تشکر رو داریم.
 
برای آشنایی با انجمن بازیها و ورزش کودکان فدراسیون ورزشهای همگانی  به کانال ما بپیوندید.  @kwna2017     

گذاشتن نظر