دومین دوره بین المللی اصول طراحی بازی های حرکتی و ورزش های رشدی کودکان

با حضور مدرس برجسته بین المللی Dominique Chiquet

تاریخ برگزاری 9 الی 19 اسفند ماه 1396،تهران
آموزش اصول طراحی تمرینات ویژه مهارت های حرکتی پایه کودکان
آموزش اصول طراحی و اجرای بازی های ویژه کودکان با مشکلات قامتی شایع و کودکان خاص
آموزش طراحی و اجرای فستیوال های موضوعی بازی و ورزش کودکان
بازدید از مراکز معتبر بازی و ورزش کودکان تهران
کارآموزی در اجرای فستیوال بازی مینی المپیک کودکان

گذاشتن نظر