نام (من)امروز است

 توسعه پایدار در هر کشور بدون کودکان سالم تحقق نمی یابد .

همواره با عشق  فراوان به کودکان این مرزو بوم وبا باور به امر اموزش وپرورش و رشد همه جانبه و متعادل کودکان امروز وتاثیر ان در توسعه فردای کشور ،شانس این را داشتم که در اولین ماههای شکل گیری انجمن بازی وورزش کودکان در کنار شادروان اقای اذربرزین و همراه خانم ازیتا بنی اردلان اینجانب به عنوان اصلی ترین حامی مادی و معنوی ان قرار گیرم وتمامی تجارب ان موقع بیست وشش ساله ام و تا امروز تجارب سی و پنج ساله ام را در امر اموزش و پرورش و تقویت مهارت های حسی و حرکتی پایه کودکان پیش دبستانی در اختیار انجمن قرار دهم.در این فرایند ده ساله با تدوین اهداف ،برنامه ها ،شکل دهی ساختار انجمن،تدوین شرح وظایف و استانداردهاو تدوین اسا سنامه .... با رویکرد روشمند وعلمی زیر نظر سازمان تربیت بدنی وبعد وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهای همگانی صورت پذیرفت .اولین اقدام اطلاع رسانی به وجود این انجمن به جامعه هدف بودودر این راستا ساعتها  صرف وقت جلسه با مسئولین، دیگر نهادها و موسسات وارگان ها....وبا همت و تلاش خستگی ناپذیر اقای اذر برزین وتلاش پیگیرانه خانم بنی اردلان و اینجانب صورت گرفت .حضور در جشنواره ها ،همایش ها،برپایی غرفه ها در نمایشگاههای  مرتبط با کودکان با  شرکت گسترده مهد وپیش دبستانی ویستا به عنوان اولین پایلوت تربیت  بدنی انجام شد . سپس با حضور اقای محمدیان  بازبینی در جهت ساختار و شکل دهی کمیته ها،بهبود روشها و شیوه ها با رویکردی علمی و نگاهی کل نگر وفرا گیر در سراسر کشور فعالیت انجمن جهت گسترده تر  گرفت . در طی سالهای 1387 تا 1393 اینجانب به عنوان نایب رییس ازهر گونه حمایت مادی و معنوی و فکری  با صرف زمان بسیار دریغ ننموده و از سال 1394 با پیشنهاد ریاست محترم فدراسیون ورزشهای همگانی درسمت ریاست انجمن تلاش نموده با تمرکز به امر اموزش  به شکل روش مند وعلمی و ارتقا دوره های کارگاهی به دوره مربیگری با تلاشهای اقای محمدیان  در این مدت دو دور ه برای شما عزیزان  موفق به برگزاری شدیم و ساماندهی بسیاری از فعالیتهاو تلاش در جهت تربیت مدرس که در دست اقدام قرار گرفت .قابل ذکر است که در این سال ها  تاکید نمایم  :همواره منافع انجمن بازی وورزش بر منافع شخصی  برتری  داشته است .
پایبندی به قوانین وضع شده و اعتقاد به ضوابط و قانون پذیری حکم فرما بوده است. .نه (رابطه پذیری).
صداقت ،شفافیت،اعتماد سازی ،احترام متقابل و اخلاق مداری ... از اصول انجمن بوده است.گسترش وبسط تفکر علمی وخرد جمعی به جای دیدگاه سنتی مد نظر بوده است ..وتمامی فعالیتها داوطلبانه و بدون انتفاع مالی بوده است .در سال1395 با طرح شعار .کودک فعال،خانواده فعال،جامعه فعال توسط اینجانب امیدوارم با ظرفیت وتوانایی هایی که درشما عزیزان وجوددارد به کودکان کشورمان خدمت نمایید. ارزومندم پیشینه وتاریخ این انجمن را با یاد اقای اذربرزین و نام من به عنوان ((حامی تمام قد))ویا به گفته اقای اذر برزین (مادرمعنوی)در ذهن و قلب خود داشته باشید.
با احترام .دکتر پریسا پهلوان  25 دیماه 1396

گذاشتن نظر